Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od użytkowników serwisu fotopanorama.pl (dalej: Serwisu).

 

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pomocą Serwisu jest:

Tim Digital Sp. z o.o.
Metalowców 1
31-537 Kraków
NIP: 6762584244
KRS: 0000855491
REGON: 386802341

 

Na potrzeby prowadzenia sklepu internetowego, w szczególności obsługi procesu rejestracji w Serwisie oraz świadczenia usług sprzedaży, Serwis będzie zbierał i przetwarzał następujące dane osobowe:

nazwisko i imię,

adres poczty elektronicznej,

numer telefonu,

adres zamieszkania (ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy)

adres do wysyłki (ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy), jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

 

Serwis pozyskuje Państwa dane osobowe w następujący sposób:

- poprzez gromadzenie danych wprowadzanych przez Państwa do formularzy znajdujących się w Serwisie

- poprzez gromadzenie tzw. plików cookies (niewielkich plików wysyłanych przez Serwis i przechowywanych na Państwa urządzeniu, niezbędnych do prawidłowego działania niektórych funkcji Serwisu)


Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu. Do podmiotów tych należą w szczególności operatorzy systemów płatności, firmy kurierskie oraz firmy obsługujące reklamacje. Ponadto, Serwis może zostać zobowiązany do przekazania Państwa danych osobowych odpowiednim organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Serwis, a także prawo do ich poprawiania, w szczególności do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
W tym celu należy skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem sklep@fotopanorama.pl.

 

Serwis zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań i dochować należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych mu danych osobowych.

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Strony te operują na podstawie odrębnych polityk i regulaminów dotyczących prywatności i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis.

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, jeżeli będzie to uzasadnione zmianą okoliczności, w szczególności rozwojem technologii internetowej lub nowelizacją prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

O ewentualnych zmianach polityki Serwis będzie informował w sposób widoczny i zrozumiały, za pośrednictwem strony internetowej.

 

Data aktualizacji 30.09.2021

×

Podaj numer telefonu lub adres e-mail, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.

Wypełnij wszystkie wymagane pola!

Formularz został wysłany, dziękujemy.